Poster – Maneter II – 1904

  • 175 kr

Dela

”Peromedusae–Talchenquallen” det vill säga nässeldjuren, maneter – Illustration skapad av Ernst Haeckel 1904.

Faksimil – hämtad från boken Kunstformen der Natur.

Adolf Giltsch (1852–1911) litograf
Ernst Haeckel (1834–1919) konstnär

Maneter (Scyphozoa) är en klass inom stammen nässeldjur. Maneter lever i havet och har en livscykel som omfattar en växling mellan två olika utvecklingsstadium, ett fastsittande polypstadium och ett frisimmande medusastadium. Den frisimmande medusan är klockformad eller skivformad och består till stor del av vatten. Det som ger maneten dess form, ett hydrostatiskt skelett, kallat mesoglea och innehåller vatten samt kollagen. Munnen är placerad på undersidan och omgiven av ett antal munarmar. Längs kanten av munnen finns en krans av tentakler. Maneten simmar medelst rytmiska sammandragningar av kroppshålan som pumpvis åstadkommer en jetstråle som för den framåt. De följer ganska passivt havsströmmar.

Information om papper, kvalitet, leverans med mera hittar du här.   

Gör tavlan personlig!